Monuta

Monuta

Van eind januari tot en met augustus 2021 heb ik de belangrijkste (operationele) risico’s geïnventariseerd en de beheersmaatregelen beschreven binnen m.n. het verzekeringsbedrijf. Samen met een passend werkprogramma is een opzet aangereikt aan de ‘eerste lijn’ om effectief én efficiënt te sturen op kwaliteit van de processen..

Comments are closed.