Woningcorporaties

Woningcorporaties

Tezamen met Xander Smit (Ferocia) heb ik een quick scan c.q. testprogramma opgezet ten behoeve van een adequaat risicomanagement bij woningcorporaties. Het gezamenlijk beoordelingskader Aw/WSW dient als basis, tezamen met het FIRM-model dat bij financiële instellingen wordt gebruikt. De langdurige ‘groeipijn’ die we van zeer dichtbij hebben ervaren bij o.a. Rabobank in het volwassen worden van het risicomanagement, kan hiermee beperkt (effectiviteit) blijven wat weer leidt tot een snellere implementatie en acceptatie mogelijk (efficiency).

Een eerste test heeft plaatsgevonden bij een middelgrote woningcorporatie in Brabant (juni 2019). Aankomende periode wordt onderzocht of dit een verder vervolg gaat krijgen en op welke wijze.

Comments are closed.