Auteur: Hans

Achmea Bank

Achmea Bank

Vanaf november 2021 ondersteun ik bij de opzet van de inrichting en het control-framework bij de ontwikkeling van een PSD2-toepassing. Voor mij ligt de nadruk op het beheersen van de operational / compliance risks die voortvloeien uit de klantacceptatie en -beheer en de transactiemonitoring. Een mooie combinatie om ‘good old bankieren’ en fintech te combineren in eenzelfde beheersomgeving. Leerzaam en uitdagend!

Zie de site van DNB voor meer achtergrond hierbij.

Monuta

Monuta

Van eind januari tot en met augustus 2021 heb ik de belangrijkste (operationele) risico’s geïnventariseerd en de beheersmaatregelen beschreven binnen m.n. het verzekeringsbedrijf. Samen met een passend werkprogramma is een opzet aangereikt aan de ‘eerste lijn’ om effectief én efficiënt te sturen op kwaliteit van de processen..

Get A Grip Europe

Get A Grip Europe

Vanaf het derde kwartaal 2020 verzorg ik de administratie (inclusief aangiften OB en IB) voor Get A Grip Europe. De handelsnaam van Bernd Lenten, tennistrainer en -coach, die zijn sporen in zijn vak al ruimschoots verdiend heeft. Zijn bio luidt dan ook: “Bernd Lenten is more than 25 years active in the tennis industry. He coached many talented players who were in the top of the national (Holland) and international rankings, both juniors and seniors. He coached clubs and teams in Germany and Holland on the highest level and he´s also travelling coach on the ITF, ATP and WTA tour.”

Daarnaast is hij partnerships manager NL bij Tennis-Point.

Henzo Schilders

Henzo Schilders

Vanaf maart 2020 heb ik de administratieve werkzaamheden overgenomen (inclusief BTW- en IB-aangiften) voor Henzo Schilders uit Tiel. Deze zzp’er is in 2016 gestart als ondernemer en verzorgt al uw binnen- en/of buitenschilderwerk.

Let’s cook!

Let’s cook!

Charlie Borgman heeft inmiddels in diverse goede restaurants zijn vaardigheden in de keuken mogen etaleren. Vanaf medio maart 2020 doet hij dat voortaan op zelfstandige basis. Ik mag hem begeleiden op deze eerste stappen als vraagbaak en adviseur maar ook via het opzetten van het bedrijfsplan, social media, website en de inrichting van zijn administratie.

Mooie plannen met mooie producten!

Autobedrijf Bart Ebben

Autobedrijf Bart Ebben

Sinds eind januari 2020 ben ik opnieuw aangetrokken door de directie om enerzijds zich te laten adviseren over de bedrijfsvoering. Anderzijds is mij gevraagd de uitvoering te verzorgen van de social media en te adviseren over de website-content.

Vanaf januari 2017 was ik eerder betrokken om het beeldmateriaal van gebruikte auto’s te verzorgen voor op de website van Autobedrijf Bart Ebben.

Woningcorporaties

Woningcorporaties

Tezamen met Xander Smit (Ferocia) heb ik een quick scan c.q. testprogramma opgezet ten behoeve van een adequaat risicomanagement bij woningcorporaties. Het gezamenlijk beoordelingskader Aw/WSW dient als basis, tezamen met het FIRM-model dat bij financiële instellingen wordt gebruikt. De langdurige ‘groeipijn’ die we van zeer dichtbij hebben ervaren bij o.a. Rabobank in het volwassen worden van het risicomanagement, kan hiermee beperkt (effectiviteit) blijven wat weer leidt tot een snellere implementatie en acceptatie mogelijk (efficiency).

Een eerste test heeft plaatsgevonden bij een middelgrote woningcorporatie in Brabant (juni 2019). Aankomende periode wordt onderzocht of dit een verder vervolg gaat krijgen en op welke wijze.

Yarden

Yarden

Bij uitvaartorganisatie Yarden in Almere heb ik me vanaf mei 2018 tot en met maart 2020 bezig gehouden met beheerste bedrijfsvoering (control) en de risicoanalyses.

Ik heb me het eerste jaar vooral gericht op de rol van de risicomanager en het opzetten/herijken van formele kaders van de ‘tweede lijn’ binnen het ‘3-lines-of-defense’-model (handboek, beleid, actiemanagement, verantwoordingsrapportages strategisch en operationeel). Daarnaast heb ik de procescontroller begeleid in het opzetten en uitvoeren van de werkzaamheden als tweedelijns-functionaris. In het verlengde daarvan heb ik diverse medewerkers geadviseerd op het gebied van risicomanagement.

Tenslotte is de ketenanalyse van de verzekeraar vormgegeven zodat de belangrijkste risico’s en beheersmaatregelen transparant zijn geworden: de basis voor een effectieve en efficiënte risicobeheersing.

Restaurant Lime: social media en fotografie

Restaurant Lime: social media en fotografie

Social media kan niet zonder passend beeldmateriaal en een onderneming (of het nu b2b is of b2c) kan tegenwoordig bijna niet meer zonder social media. Voor Restaurant Lime in Malden verzorg ik sinds begin oktober de website en de berichtgeving op Facebook, Twitter en Instagram. Daarbij horen uiteraard up-to-date foto’s en berichten die de actualiteit volgen, zoals de toekenning van de Bib Gourmand en speciale gelegenheden en feestdagen.

Een mooie opdracht en waarvan de inspanningen direct leiden tot meer activiteiten op ‘het web’ en vooral in het restaurant! Om dat laatste is het – uiteraard – ’te doen’.

Univé Stad & Land

Univé Stad & Land

Bij Univé Stad en Land in Apeldoorn heb ik me vanaf april 2017 tot en met maart 2018 bezig gehouden met beheerste bedrijfsvoering (control) en risicoanalyses op het gebied van integriteit (compliance).

De doelstelling was het inhoudelijk vorm geven van het ‘3-lines-of-defense’-model. Specifiek: het opzetten en begeleiden van tweedelijnscontroles inclusief oorzaakanalyses en rapportages, adviseren van het lijnmanagement omtrent eerstelijnssturing, inhoud verbeteren van kwartaalrapportages risk & compliance aan directie/raad van commissarissen, opzetten van loss-database (incidentenregister) en het actiemanagement voor de directie. Daarnaast is een eerste inventarisatie uitgevoerd naar de formele beheersing van de integriteitsrisico’s (SIRA, DNB).