Auteur: Hans

Henzo Schilders

Henzo Schilders

Vanaf maart 2020 heb ik de administratieve werkzaamheden overgenomen (inclusief BTW- en IB-aangiften) voor Henzo Schilders uit Tiel. Deze zzp’er is in 2016 gestart als ondernemer en verzorgt al uw binnen- en/of buitenschilderwerk.

Let’s cook!

Let’s cook!

Charlie Borgman heeft inmiddels in diverse goede restaurants zijn vaardigheden in de keuken mogen etaleren. Vanaf medio maart 2020 doet hij dat voortaan op zelfstandige basis. Ik mag hem begeleiden op deze eerste stappen als vraagbaak en adviseur maar ook via het opzetten van het bedrijfsplan, social media, website en de inrichting van zijn administratie.

Mooie plannen met mooie producten!

Autobedrijf Bart Ebben

Autobedrijf Bart Ebben

Sinds eind januari 2020 ben ik opnieuw aangetrokken door de directie om enerzijds zich te laten adviseren over de bedrijfsvoering. Anderzijds is mij gevraagd de uitvoering te verzorgen van de social media en te adviseren over de website-content.

Vanaf januari 2017 was ik eerder betrokken om het beeldmateriaal van gebruikte auto’s te verzorgen voor op de website van Autobedrijf Bart Ebben.

Woningcorporaties

Woningcorporaties

Tezamen met Xander Smit (Ferocia) heb ik een quick scan c.q. testprogramma opgezet ten behoeve van een adequaat risicomanagement bij woningcorporaties. Het gezamenlijk beoordelingskader Aw/WSW dient als basis, tezamen met het FIRM-model dat bij financiële instellingen wordt gebruikt. De langdurige ‘groeipijn’ die we van zeer dichtbij hebben ervaren bij o.a. Rabobank in het volwassen worden van het risicomanagement, kan hiermee beperkt (effectiviteit) blijven wat weer leidt tot een snellere implementatie en acceptatie mogelijk (efficiency).

Een eerste test heeft plaatsgevonden bij een middelgrote woningcorporatie in Brabant (juni 2019). Aankomende periode wordt onderzocht of dit een verder vervolg gaat krijgen en op welke wijze.

Yarden

Yarden

Bij uitvaartorganisatie Yarden in Almere heb ik me vanaf mei 2018 tot en met maart 2020 bezig gehouden met beheerste bedrijfsvoering (control) en de risicoanalyses.

Ik heb me het eerste jaar vooral gericht op de rol van de risicomanager en het opzetten/herijken van formele kaders van de ‘tweede lijn’ binnen het ‘3-lines-of-defense’-model (handboek, beleid, actiemanagement, verantwoordingsrapportages strategisch en operationeel). Daarnaast heb ik de procescontroller begeleid in het opzetten en uitvoeren van de werkzaamheden als tweedelijns-functionaris. In het verlengde daarvan heb ik diverse medewerkers geadviseerd op het gebied van risicomanagement.

Tenslotte is de ketenanalyse van de verzekeraar vormgegeven zodat de belangrijkste risico’s en beheersmaatregelen transparant zijn geworden: de basis voor een effectieve en efficiënte risicobeheersing.

Restaurant Lime: social media en fotografie

Restaurant Lime: social media en fotografie

Social media kan niet zonder passend beeldmateriaal en een onderneming (of het nu b2b is of b2c) kan tegenwoordig bijna niet meer zonder social media. Voor Restaurant Lime in Malden verzorg ik sinds begin oktober de website en de berichtgeving op Facebook, Twitter en Instagram. Daarbij horen uiteraard up-to-date foto’s en berichten die de actualiteit volgen, zoals de toekenning van de Bib Gourmand en speciale gelegenheden en feestdagen.

Een mooie opdracht en waarvan de inspanningen direct leiden tot meer activiteiten op ‘het web’ en vooral in het restaurant! Om dat laatste is het – uiteraard – ‘te doen’.

Univé Stad & Land

Univé Stad & Land

Bij Univé Stad en Land in Apeldoorn heb ik me vanaf april 2017 tot en met maart 2018 bezig gehouden met beheerste bedrijfsvoering (control) en risicoanalyses op het gebied van integriteit (compliance).

De doelstelling was het inhoudelijk vorm geven van het ‘3-lines-of-defense’-model. Specifiek: het opzetten en begeleiden van tweedelijnscontroles inclusief oorzaakanalyses en rapportages, adviseren van het lijnmanagement omtrent eerstelijnssturing, inhoud verbeteren van kwartaalrapportages risk & compliance aan directie/raad van commissarissen, opzetten van loss-database (incidentenregister) en het actiemanagement voor de directie. Daarnaast is een eerste inventarisatie uitgevoerd naar de formele beheersing van de integriteitsrisico’s (SIRA, DNB).

website en administratie

website en administratie

Eind 2017 heeft de website van Anton Janssen een meer concreet vervolg gekregen. Daaraan ik heb belangrijke bijdrage mogen leveren met het opzetten ervan, tezamen met de administratie van zijn activiteiten.

Ik wens Anton veel succes met zijn onderneming in zijn coaching- en adviespraktijk!

Website

Website

Onlangs gestart met Sven Schwartau van Lev Coaching & Advies uit Bemmel om de website te herinrichten. Zoeken in een immens aanbod van WordPress-thema’s naar een best passend sjabloon. “Keep it safe and simple” is voor een website een groot goed: duidelijk, passend bij de inhoud, in het oog springend maar niet te druk en vooral weinig bewerkelijk is het devies. Dus nog wel even ‘under construction’…

Light Your Life!

Light Your Life!

 

Light Your Life is de verzamelnaam voor de activiteiten binnen de coachpraktijk van Jawi Bakker in Arnhem. Een voormalig acteur die mensen en teams niet meer laat acteren… Voor zijn publicaties verzorg ik de redactie sinds medio vorig 2015; naast nuttige werk heeft een leerzame inhoud.