Risicomanagement

Risicomanagement

Bij Univé Stad en Land in Apeldoorn heb ik me vanaf april 2017 tot en met maart 2018 bezig gehouden met beheerste bedrijfsvoering (control) en risicoanalyses op het gebied van integriteit (compliance).

Met de opgedane kennis en ervaring op het gebied van risicomanagement bij Rabobank heb ik belangrijke bijdrage mogen leveren in het professionaliseren er van bij Univé. Dit richtte zich met name op het verbeteren van eerstelijnscontroles, het opzetten en (inhoudelijk) managen van tweedelijnscontroles op de key risks en de daarmee verbonden verantwoordingsrapportages. Daarmee is met behulp van een adequaat actiemanagement in opzet én bestaan een PDCA-cyclus ingericht.

Comments are closed.