Tag: risicomanagement

Yarden

Yarden

Vanaf mei 2018 lever ik een relevante bijdrage aan het professionaliseren van het risicomanagement bij uitvaartorganisatie Yarden in Almere. Met de kennis en ervaringen opgedaan bij Rabobank en Univé is dit een mooie nieuwe kans om mijn blikveld te verruimen en ook deze organisatie verder op weg te helpen bij hun ontwikkeling!

Risicomanagement

Risicomanagement

Bij Univé Stad en Land in Apeldoorn heb ik me vanaf april 2017 tot en met maart 2018 bezig gehouden met beheerste bedrijfsvoering (control) en risicoanalyses op het gebied van integriteit (compliance).

Met de opgedane kennis en ervaring op het gebied van risicomanagement bij Rabobank heb ik belangrijke bijdrage mogen leveren in het professionaliseren er van bij Univé. Dit richtte zich met name op het verbeteren van eerstelijnscontroles, het opzetten en (inhoudelijk) managen van tweedelijnscontroles op de key risks en de daarmee verbonden verantwoordingsrapportages. Daarmee is met behulp van een adequaat actiemanagement in opzet én bestaan een PDCA-cyclus ingericht.

Interim Controlling Partners

Interim Controlling Partners

In april en mei van 2016 heb ik voor ICP (eerst in Duiven, inmiddels gevestigd in Huizen) een controle-opdracht uitgevoerd bij een grote Nederlandse bank. Mij was gevraagd de kwaliteit van (onderdelen van) het financieringsbedrijf te testen en de directie van eventuele aanbevelingen te rapporteren. Binnen de afgesproken termijn is een rapport opgeleverd waarmee de directie aan de slag kon om dat onderdeel van de organisatie verder en duurzaam te verbeteren.